Обяви за работа в Силистра от bg-rabota.com

Обяви за работа

ЕКСПЕРТ, ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Обява за работа за "Информационни Технологии", публикувана на 19.09.2019 , разгледана 3224 пъти


НЕАКТИВНА
Във връзка със сключен договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005-0232-C01 „StaRe – система за идентификация и мониторинг на свързани с държавата предприятия“, „А Дейта Про“ ООД ще проектира и разработи нов ИКТ продукт, обединяващ уеб-базирани ресурси, методи за извличане на данни от тях и технологии за автоматичната им обработка, чието предназначение е да предоставя актуална, широкообхватна и структурирана информация за предприятията в света, които под една или друга форма, директно или индиректно (вкл. чрез физически лица), са обвързани с държавни и общински органи, служби и регулатори.

За изпълнение дейностите по проекта „А Дейта Про“ ООД търси да назначи:

Експерт, информационно осигуряване – на 4 часов работен ден

Длъжността се открива във връзка с изпълнението на горе посочения проект със срок на изпълнение 25.05.2018 – 25.02.2020 г.

Основни отговорности:
- Идентифицира ключови съществуващи източници на информация;
- Идентифицира и събира реални данни за ограничен географски регион с фокус върху валидацията на резултатите;
- Анализира регистри;
- Изследва методите и механизмите за обогатяване на източници на информация (и/или регистри);
- Демонстрира работата на системата;

Място на работа: гр. София

Свободни позиции: 1 брой

Какво предлагаме:
- Работа в динамичен екип
- Възможност за лично и професионално израстване

Задължителни минимални изисквания:
- Да притежава най-малко средно образование, като с предимство ще се оценяват кандидатите със завършено висше образование или в процес на придобиване на такова.
- Доказуем опит от най-малко една година в сферата на търсенето, събирането и обработването на информация и работа с бази данни.
- Владеене на английски език.
- Доказуеми умения за бързо търсене и събиране на информация.

Кандидатите трябва да представят:
- Професионална автобиография (формат Europass).
- Документни, които доказват покриването на минималните изисквания (диплом/и за завършено образование, сертификати, трудова книжка и др.).

Начин на кандидатстване: Посочените по-горе документи следва да се изпратят на адрес bd@adata.pro като в темата да се включи следният текст: StaRe, кандидатура за „Експерт, информационно осигуряване“ или да се представят лично в офиса на А Дейта Про ООД на адрес: гр. София, ул. Св. Св. Кирил и Методий №64.

Срок за кандидатстване: 26.09.2019 г., 12:00 ч.Град: ВсичкиИмейл: bd@adata.pro« назад